PhD докторантурасы
» » PhD докторантурасы

PhD докторантурасы

ЖОО КОДЫ - 146


Білім беру саласының

жіктемесі және коды

Оқыту бағыттарынын жіктемесі және коды

Білім беру

бағдарламаларының

тобы

Білім беру

бағдарламасының атауы

8D04 Бизнес, управление и право

8D041 Бизнес и управление

D070 Экономика

8D04101

Экономика

8D042 Право

D078 Право

8D04201

Юриспруденция

8D05 Естественные науки, математика и статистика

8D051 Биологические и смежные науки

D082 Биотехнология

8D05101

Биотехнология (по отраслям и областям применения)


«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың үлгі ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы »жоба негізінде докторантураға түсуге өтініштер күнтізбелік жылдың 3 шілдесінен 3 тамызына дейін қабылданады. Докторантураға білім беру бағдарламалары топтарына түсу емтихандары күнтізбелік жылдың 4 - 20 тамыз аралығында өткізіледі.

Қабылдау - күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін.

 

Докторантураға оқуға қабылдау жалпы еуропалық құзіреттіліктерге (стандарттарға) сәйкес шет тілін білуін растайтын халықаралық білім беру бағдарламасы негізінде жүзеге асырылады және білім беру докторлық бағдарламаларының профиліне түсу емтиханының нәтижелері негізінде және мүмкін 100 балдан кем дегенде 50 балл жинады.

Конкурстық негізде түсу емтихандарынан кемінде 75 балл жинаған адамдар мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша докторантураға қабылданады.
Сонымен қатар, соңғы 3 күнтізбелік жыл ішінде Clarivate Analytics Journal of Citation Reports дерекқор веб-сайтының ғылымдар базасының деректері бойынша 1, 2-ші кварталда орналасқан халықаралық рецензияланған ғылыми журналдарда жарияланымдары бар адамдар, егер бірдей балл болған жағдайда, мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға артықшылықты құқығы бар.

Бәсекелестік баллдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда докторантураға түсуге басымдық беру білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша ең жоғары рейтингке ие адамдарға беріледі. Одан кейін білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келетін ғылыми жетістіктер ескеріледі: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде рейтингтік ғылыми басылымдарда; ғылыми даму сертификаттары; ғылыми стипендиялар, гранттар беру туралы сертификаттар; ғылыми конференциялар мен конкурстарға қатысқаны үшін сертификаттар / дипломдар.


PhD докторантурасына конкурстық негізде мемлекеттік тапсырыс шеңберінде ғылыми педагогикалық бағыт бойынша ғылыми (халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларда ғылыми жарияланымдар, баяндамалар, баяндамалар және т.б.) және «магистр» академиялық дәрежесі бар магистратураны аяқтаған тұлғалар алынады. 

Ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау докторантурада PhD докторы дәрежесін тағайындау арқылы кемінде үш жыл оқу мерзімі бар.


Алдын ала жазылу үшін мына мекенжай бойынша хабарласыңыздар: Ломов к-сі, 45, 115-каб., тел: 67-37-37, call@ineu.kz

* * * * *

+7 (775) 034-00-10
Қабылдау комиссиясы

Павлодар қаласы, Ломов көшесі 45

Пайдалы сілтемелер

Бiздiң серiктiстер.

Обратная связь

* * * * * *

Қосымша ақпартты Павлодар қ., Ломов к-сі, 45, 1-ғимарат, 115-каб. мекенжайы бойынша алуға болады. Тел.: 8 (7182) 67-37-37

call@ineu.kz