Магистратура
» » Магистратура бағдарламалары

Магистратура бағдарламалары

ЖОО КОДЫ - 146


Білім беру саласының

жіктемесі және коды

Оқыту бағыттарынын жіктемесі және коды

Білім беру

бағдарламаларының

тобы

Білім беру

бағдарламасының атауы

Оқыту мерзімі

1 бейіндік пән

2 бейіндік пән

7М01 Педагогикалық ғылымдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7М011 Педагогика және психология

 

 

 

 

М001 Педагогика және психология

 

 

 

 

7М01101

Педагогика және психология

2 жыл

педагогика

психология

7М01111

Педагогика және психология

1 жыл

7М01121

Педагогика және психология

1,5 жыл

7М015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

 

 

 

 

 

 

 

М011 Физика

педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

 

 

7М01501

Физика

2 жыл

Жалпы физика

Физиканы оқыту әдістемесі

7М01511

Физика

1 жыл

7М01521

Физика

1,5 жыл

М012 Информатика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс. ағылшын тілі)

 

 

 

 

7М01502

Информатика

2 жыл

Бағдарламалау

Информатиканы  оқыту әдістемесі

7М01512

Информатика

1 жыл

7М01522

Информатика

1,5 жыл

7М02 Өнер және

гуманитарлық

ғылымдар

 

 

 

7М023 Тілдер және Әдебиет

 

 

 

М060 Филология

 

 

 

 

7М02301

Филология

2 жыл

 

Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы

 

Қазіргі қазақ әдебиеті

7М02311

Филология

1 жыл

7М02321

Филология

1.5 жыл

7M02302

Лингвистика

2 жыл

7M02312

Лингвистика

1 жыл

7M02322

Лингвистика

1.5 жыл

 

7М04 Бизнес, баскару және кұкық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

7М041 Бизнес және басқару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М070 Экономика

 

 

 

7М04І01

Экономика

2 жыл

Экономикалық теория

Макроэкономика

7М04111

Экономика

1 жыл

7М0412І

Экономика

1,5 жыл

М071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

 

 

 

 

7М04105

Мемлекеттік және жергілікті басқару

2 жыл

Мемлекеттік басқару теориясы

Экономиканы мемлекеттік реттеу

7М04115

Мемлекеттік және жергілікті басқару

1 жыл

7М04125

Мемлекеттік және жергілікті баскару

1,5 жыл

 

М072 Менеджмент және баскару

 

 

 

7М04102

Менеджмент

2 жыл

Менеджмент

 

Бизнесті ұйымдастыру

 

7М04112

Менеджмент

1 жыл

7М04І22

Менеджмент

1,5 жыл

7М04103

Human Recource management

2 жыл

7М04113

Human Recource management

1 жыл

7М04123

Human Recource management

1,5 жыл

7М042 Құқық

 

 

 

 

М078 Құкық

 

 

 

 

7М04201

Құқықтану

2 жыл

 

 

Мемлекет және құқық теориясы

Ситуациялық кейс  (Қазақстан Республикасының заңдарын және / немесе халықаралық құқықты қолдану негізінде нақты практикалық жағдайды кешенді құқықтық талдау)

7М04211

Құқықтану 

1 жыл

7М04221

Құкыктану

1,5 жыл

 

 

7М05Жаратылыстану мдары, математика және статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

7М051 Биологиялықжәне сабактас ғылымдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М080 Биология

 

 

 

 

7М05101

Биология

2 жыл

Клетка биологиясы

Ботаника

7М05111

Биология

1 жыл

7М05121

Биология

1,5 жыл

М082 Биотехнология

 

 

 

 

7М05102

Биотехнология

2 жыл

Биохимия

Биотехнология негіздері

7М05112

Биотехнология

1 жыл

7М05122

Биотехнология

1,5 жыл

7М054 Математика жэне статистика

 

 

 

М092 Математика және статистика

 

 

 

7М05401

Математика

2 жыл

Математикалық талдау

Дифференциалдық теңдеулер

7М05411

Математика

1 жыл

7М05421

Математика

1,5 жыл

7М06 Акпаратгык-коммунникациялық технологиялар

 

 

 

7М061 Акпараттык-

коммуникациялық

технологиялар

 

 

 

 

 

 

 

М094 Ақпараттық технологиялар

 

 

 

 

 

 

 

7М06101

Информатика

2 жыл

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритмдік бағдарламау тілдері

 

 

 

 

 

 

 

Жоғары

математика

7М06111

Информатика

1 жыл

7М06121

Информатика

1,5 жыл

7М06І02

Ақпараттық жүйелер

2 жыл

7М06122

Ақпараттык жүйелер

1,5 жыл

7М06112

Ақпараттық

жүйелер

1 жыл

7М06103

Есептеу

техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

2 жыл

7М0611З

Есептеу

техникасы және бағдарламалық камтамасыз ету

1 жыл

7М06123

Есептеу

техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

1,5 жыл

7М07 Инженерлік, өндеу және құрылыс салалары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7М071 Инженерия және инженерлік іс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М097 Химиялық инженерия және процесстер

 

 

 

 

7М0710З

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

2 жыл

 

 

Бейорганикалық химия

 

 

Жалпы химиялық технология

7М07113

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

1 жыл

7М07123

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

1,5 жыл

М098 Жылу энергетикасы

 

 

 

 

7М07101

Жылу энергетикасы

2 жыл

Жылу техникасының теориялық негіздері

Қазандық қондырғылар және жылулық қозғалтқыштар

7М07111

Жылу энергетикасы

1 жыл

7М07121

Жылу энергетикасы

1,5 жыл

М099 Энергетика және электртехникасы

 

 

 

 

7М07102

Электр энергетика

2 жыл

Электртехниканың  теориялық негіздері

 

 

Электр машиналар

7М07112

Электр энергетика

1 жыл

7М07122

Электр энергетика

1,5 жыл

7М072 Өндіріс және өндеу салалары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М11 Тамақ өнімдерін өндіру

 

 

 

 

7М07202

Азық - түлік

өнімдерінің

технологиясы

2 жыл

Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы

Химия

 

7М072І2

Азык-түлік

өнімдерінің

технологиясы

1 жыл

7М07222

Азық-түлік

өнімдерінің

технологиясы

1,5 жыл

М117 Металлургиялық инженерия

 

 

 

 

7М07201

Металлургия

2 жыл

Металлургиялық процесстерінің теориясы

Жалпы металлургия

7М07211

Металлургия

1 жыл

7М07221

Металлургия

1,5 жыл

7М075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

 

 

 

 

М130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

 

 

 

 

7М07501

Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)

2 жыл

Квалиметрия

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу

Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау

Еңбек қорғауды басқару жүйелері

7М07511

Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)

1 жыл

7М07521

Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)

1,5 жыл

7М11 Қызмет көрсету

 

 

 

 

7М112 Гигиена жәнеөндірісте еңбекті қорғау

 

 

 

 

М150 Санитарлык-профилактикалық іс-шаралар

 

 

 

 

7М11201

Қоршаган ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

2 жыл

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу

Еңбек қорғауды басқару жүйелері

7М11211

Қоршаган ортаны қоргау және омір тіршілігінің қауіпсіздігі

1 жыл

7М11221

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

1,5 жыл


Магистратурада кадрларды даярлау мына бағыттар бойынша жүзе асырылады*:

*Қатар білім алып, бірдей пәндерді қайта есептеу және екі диплом алу мүмкіндігі бар.
ИнЕУ – жаңғыртылмалы энергетика саласында магистрлерді даярлайтын Қазақстандағы жалғыз жоғары оқу орны. 2010 жылы Қазақстанда әлемдік энергетиканы дамудың осы басым бағыты бойынша алғаш магистрлер түлеп ұшты.
Қос дипломды білім беру және білім алмасу бағдарламалары бойынша ИнЕУ студенттері, магистранттары, докторанттары Ресейде, Түркия, Польша, Чехия, Венгрия, Дания, Голландия, Швейцария, Италия, Германия, АҚШ, Ұлыбритания және Қытайда оқып, тағылымдамадан өте алады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады: Павлодар қ, Ломов к-сі, 45, 115-каб. Тел.: 8 (7182) 67-30-87, 67-37-37. E-mail:  call@ineu.kz
* * * * *

+7 (775) 034-00-10
Қабылдау комиссиясы

Павлодар қаласы, Ломов көшесі 45

Пайдалы сілтемелер

Бiздiң серiктiстер.

Обратная связь

* * * * * *

Қосымша ақпартты Павлодар қ., Ломов к-сі, 45, 1-ғимарат, 115-каб. мекенжайы бойынша алуға болады. Тел.: 8 (7182) 67-37-37

call@ineu.kz